Състояние на плочата

Състояние на обложката

Indie Rock